IRC log of #schooltool for Saturday, 2010-06-12

*** alga__ has joined #schooltool00:41
*** alga has quit IRC00:42
*** alga_ has quit IRC00:42
*** alga has joined #schooltool00:44
*** replaceafill has quit IRC01:29
*** ignas has quit IRC02:36
*** hawk_07 has joined #schooltool03:45
hawk_07hi03:45
hawk_07Lumiere 299792.458 km/sec03:45
*** hawk_07 has left #schooltool03:46
Lumierewtf03:47
*** alga has quit IRC04:01
*** alga__ has quit IRC04:05
*** replaceafill has joined #schooltool05:41
*** th1a has quit IRC06:11
*** replaceafill has quit IRC06:25
*** alga has joined #schooltool10:15
*** alga_ has joined #schooltool10:15
*** ignas has joined #schooltool11:54
*** alga_ has quit IRC12:40
*** alga has quit IRC12:44
*** ignas has quit IRC17:34
*** ignas has joined #schooltool18:45
*** ignas has quit IRC18:53
*** alga_ has joined #schooltool19:16
*** alga has joined #schooltool19:16
*** replaceafill has joined #schooltool19:31
*** Aiste has joined #schooltool19:42
*** Aiste has quit IRC19:48
*** ignas has joined #schooltool21:37
*** aelkner has quit IRC21:48
*** Aiste has joined #schooltool22:13
*** replaceafill has quit IRC22:27
*** aelkner has joined #schooltool22:29
*** aelkner has quit IRC22:41

Generated by irclog2html.py 2.15.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!